157. ČRT PIKSI

Freelance fotograf, Ljubljana
Redni sodelavec različnih časopisov in glasil; prisoten tako na družbenih dogodkih kot v komerciali.