346. MIHA KOVAČ

Redni profesor na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, Ljubljana
Miha Kovač je redni profesor na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, pred tem pa je bil urednik v dveh največjih slovenskih knjižnih založbah. Je avtor več doma in v tujini objavljenih člankov in knjig o knjižnem založništvu in o branju.