567. URŠKA KOŠICA

Producentka, Maribor
Osnovno šolo je obiskovala v OŠ Mozirje, srednjo šolo na 1. Gimnaziji v Celju (športni razred), študij zaključila kot profesorica razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Delovne izkušnje je med leti 2001-2007 pridobivala v izobraževalnem sektorju, kot učiteljica razrednega pouka na več mariborskih šolah (OŠ bratov Polančičev,OŠ Kamnica / podružnica Bresternica, OŠ Kamnica, Center za sluh in govor Maribor, OŠ Angela Besednjaka). Leta 2007 je s kolegi različnih pedagoških smeri ustanovila društvo in se sistematsko lotila obšolskih izobraževalnih projektov. V istem letu (2007–2014: Vodja projektov Društva MARS- Mariborski raziskovalni studio, ustanoviteljica in vodja projektov ZAVODA MARS MARIBOR) je pripravila kulturno izobraževalni projekt KIS, za namene programa Maribor- Evropska prestolnica kulture 2012, ki jih je pod svoje okrilje prevzel Narodni dom Maribor. Med 2008-2019 je delovala kot je samostojna producentka in zunanja sodelavka za kulturno izobraževalne programe v NARODNEM DOMU MARIBOR. Urška Košica je idejna in umetniška vodja kulturno izobraževalnih projektov KULTURNI DNEVNIK, ART KAMP, POLENTNI ART KAMP, VILINSKI DVOR, selektorica in producentka odrskih programov ODER TRIGLAV in VILINSKI ODER, izvršna producentka projekta ZBOROVSKI BUM in med 2008-2012 umetniški vodja ČITALNICE NA JASI. Danes MOM zagotavlja sredstva za projekta Kulturni dnevnik in Art kamp, ki sta ostala v Mariboru kot trajnostna programa-dediščina EPK in oba veljata v širšem smislu kot primera dobre prakse. Za Zavod za turizem Maribor je med leti 2008-2011 idejno oblikovala in vodila projekta ČAROBNI DECEMBER/ VILINSKA VAS ter GRAJSKI MOJSTRI in GRAJSKI OBRTNIKI.V 2017 je s SNG Maribor in Zavodom za šolstvo RS sodelovala pri oblikovanju in izvedbi prvega kulturnega bazarja v regiji. Od leta 2020 je stalno zaposlena v Narodnem domu Maribor, kot producentka kulturno izobraževalnih projektov.