626. JATUN RISBA

Transmedijska umetnica, Nova gorica
Jatun Risba je transmedijska umetnica, ki ustvarja prostor za izkustvo sveta onkraj človeških nazorov. Znanost in tehnologijo obravnava skozi perspektivo parezije (neustrašno izrekanje in utelešenje resnice), medvrstnega sorodstva in "praznine drugih", da po-veže in združi naravo in kulturo. Z razvojem vernakularne oblike angleščine "Language of Kinship" (2020-), katere slovnica temelji na uporabi nadomestnih zaimkov "ki" (ed.) in "kin" (mn., sv.), Risba razširja diapazon sebstva na vse spektre in oblike življenja. Spolne, vrstne in razredne konotacije so tako zabrisane in presežene, tako v jeziku kot v umu. Projekt Be-coming Tree (https://becomingtree.live/), ki se je začel paralelno s pandemijo Covid-19, vzpostavlja decentralizirano platformo za sodobne umetniške prakse z uporabo široko dostopnih tehnologij (pametni telefoni, WiFi internet, družbena omrežja). Umetnice in umetniki iz celega sveta soustvarjajo globalne performativne dogodke v stiku in sozvočju z drevesi in naravo. Izbrane umetniške intervencije in performansi se sočasno prenašajo v živo preko Zoom-a. Prvi štiri kolektivni Be-coming Tree dogodki so gostili 71 umetnikov iz 32 držav in 6 celin. Vsaka prodana vstopnica vsebuje donacijo za posaditev tropskega drevesa prek organizacije TreeSisters.org. Risba je razstavljala in performirala mednarodno, med drugim na Bangkok Biennial 2020, v Fabbrici del Vapore v Milanu, na Kersnikovi v Ljubljani, na Pixxelpointu v Novi Gorici, na Tate Exchange v Londonu.