10. LANA DELAČ HROVATIN

Študentka primerjalne književnosti in slovenistike, Ljubljana
Kulturo podpiram zato, ker nas spremlja na vsakem koraku in nas oblikuje v kritično družbo. Ne pustimo da zamre!