5. VALENTINA ŠUKLJAN

Vzgojiteljica predšolskih otrok, ljubiteljska gledališka igralka in mentorica šolskih gledaliških skupin, Koper
Gledališče me je vedno nagovarjalo. Z njim sem se sramežljivo spogledovala do dne, ko sem si končno drznila vstopiti v ta svet. Od takrat Živim drugače. Gledališka šola Talia, seminarji v organizaciji JSKD, ogledi gledaliških predstav, gledališko ustvarjanje, nastopi – to je tisto, kar me navdušuje in s tem navdušujem. Predolgo je pomembni del mojega »Živeti« okrnjen, predrugačen, zato podpiram akcijo Mi smo kultura. Podpiram kulturo, ker razumem potrebo po ustvarjanju, ker mi je mar, ker podpiram vse, ki se zoperstavljajo temu, da bi kultura postala le škatlica s škart vsebino in tudi zato, da sporočim vsem ljubiteljskim in poklicnim ustvarjalcem, da je vredno biti kamenček v mozaiku.